Reklamationer och tvister

För dessa allmänna köpvillkor gäller svensk lag.

Vi anstränger oss för att göra alla kunder nöjda. Vi försöker alltid att komma överens om en lösning direkt med dig om det skulle uppstå ett problem.

Om det skulle uppstå en tvist som vi inte kan lösa gemensamt kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden i Sverige. Vi förbinder oss att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

Du kan även använda EU-kommissionens onlineplattform som du hittar på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tillsammans med ditt ärende ska du även ange vår e-postadress: service@bader.se.

Tvister kan även lösas i svensk domstol.