Miljövård

BADER och omvärldsmiljön 

Batteriåtervinning

Batterier får inte slängas i hushållssoporna. Varje användare är rättsligen förpliktigad att återvinna miljöfarliga batterier eftersom dessa kan innehålla skadliga ämnen och/eller tungmetaller. Du kan kostnadsfritt lämna in batterier till din kommuns insamlingsstation. Alla batterier kan därigenom hanteras p ett miljövänligt sätt eller återvinnas. Alla batterier är märkta med en överstruken tunna. På miljöfarliga batterier syns även symbolen för miljöfarliga kemikalier.

 

Elproduktsåtervinning

Varje användare är rättsligen förpliktigad att återvinna elprodukter avskilt från hushållssoporna. Du kan kostnadsfritt lämna in elprodukter till din kommuns bemannade insamTelxitngsstation. På så sätt garanteras att avfallet omhändertas fackmannamässigt och med hänsyn till miljön. Du hittar all information om återvinning på sopor.nu. Du kan också hitta information på din kommuns hemsida.De har hand om återvinning och säker avfallshantering. Är du osäker på vad som gäller för olika produkter kan du besöka www.el-kretsen.se för mer information.

 

Förpackningsmaterial

Vi använder alltid förpackningsmaterial som skyddar varorna optimalt. Med hänsyn till miljön är det vårt mål att använda förpackningar som är gjorda av återvinningsbart och miljövänligt material. Förpackningar av hårdpapp och plast får inte hamna i restavfallet utan ska lämnas in till en insamlingsstation. Vi är anslutna till REPA. De tar hand om återvinning och säker avfallshantering av förpackningar.